Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Biuro Świadczeń Federalnych
 

Zakres usług

 • przyjmowanie podań o świadczenia emerytalne i rentowe z Social Security Administration, Department of Veterans Affairs, Office of Personal Management oraz Railroad Retirement Board;
 • rejestracja zmian w sytuacji świadczeniobiorcy, takich jak: zmiana adresu, nieotrzymana płatność, narodziny dziecka, zgon;
 • pomoc w sytuacjach wymagających ustalenia czy świadczeniobiorca zachowuje lub utracił prawo do świadczeń, na przykład: wstrzymanie wypłat, wypełnianie druków szkolnych, zwrot nadpłat, przekazywanie kwestionariuszy weryfikujących uprawnienia do świadczeń itp;
 • przyjmowanie zgłoszeń przystąpienia lub rezygnacji z ubezpieczenia Medicare;
 • wyznaczanie przedstawicieli dla osób niepełnosprawnych;
 • przyjmowanie podań o nadanie numeru Social Security. 


Biuro w Warszawie

Biuro Świadczeń Federalnych w Warszawie świadczy usługi dla osób mieszkających w następujących województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim, podlaskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim, a także dla osób mieszkających w Estonii, na Łotwie, Litwie, w Rosji, na Ukrainie, Białorusi, w Czechach lub na Słowacji.

Zapytania i zgłoszenia do Biura Świadczeń Federalnych w Warszawie należy składać pisemnie:

 • pocztą elektroniczną na adres fbu.warsaw@ssa.gov
 • faksem pod numerem: 22 504 2281  lub
 • listownie na adres:

Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki
Biuro Świadczeń Federalnych
ul. Piękna 12
00-539 Warszawa

Zapytania telefoniczne przyjmowane są pod numerem: 22 504 2112 w godzinach 9:30-12:00. 

Pisząc lub dzwoniąc zawsze należy podać numer Social Security lub numer świadczenia.

Biuro Świadczeń Federalnych przyjmuje wyłącznie osoby umówione na konkretny termin.

 

Biuro w Krakowie

Biuro Świadczeń Federalnych w Krakowie świadczy usługi dla osób mieszkających w następujących województwach: dolnośląskim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, śląskim  oraz świętokrzyskim, a także osób mieszkających na Węgrzech.   

Zapytania i zgłoszenia do Biura Świadczeń Federalnych w Krakowie należy składać pisemnie:

 • pocztą elektroniczną na adres FBU.Krakow@ssa.gov 
 • faksem pod numerem: 12 424 5120  lub
 • listownie na adres:

 
Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych Ameryki
Biuro Świadczeń Federalnych
ul. Stolarska 9
31-042 Kraków

Zapytania telefoniczne przyjmowane są pod numerem: 12 424 5128  w godzinach 9:30-12:00. 

Pisząc lub dzwoniąc zawsze należy podać numer Social Security lub numer świadczenia.

Biuro Świadczeń Federalnych przyjmuje wyłącznie osoby umówione na konkretny termin.

 

Przydatne adresy internetowe

Zachęcamy do korzystania z informacji i usług dostępnych na stronach internetowych agencji federalnych obsługiwanych przez nasze biura:

Social Security Administration: http://www.ssa.gov
Department of Veterans Affairs: http://www.va.gov
VA Foreign Medical Program: 
http://www.va.gov/hac/forbeneficiaries/fmp/fmp.asp
Office of Personnel Management: http://www.opm.gov
Railroad Retirement Board: http://www.rrb.gov  

 

Przelewanie świadczeń na rachunek bankowy w Polsce

Świadczenia federalne mogą być przelewane bezpośrednio na rachunek świadczeniobiorcy w Polce, jeśli jest to indywidualny rachunek dolarowy w banku PEKAO SA (www.pekao.com.pl).  

W celu zgłoszenia rachuku do przelewów należy przesłać do właściwego biura kopię umowy o otwarciu rachunku bankowego lub wypełniony i podpisany formularz 1199A (1199A) (PDF - 768kb).  

Adobe Reader

 • Darmowa wersja programu Adobe Acrobat Reader
  Darmowa wersja programu Adobe Acrobat Reader

  Wszystkie dokumenty, które można ściągnąć z tej strony, są zachowane w formacie PDF. Aby otworzyć dokumenty w tym formacie należy posiadać program Adobe Acrobat Reader. Darmową wersję tego programu mogą Państwo uzyskać, klikając na powyższy link.