Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Wymagane dokumenty

Na rozmowę z konsulem należy przynieść:

 


Wniosek wizowy

Przed rozpoczęciem wypełniana nowego formularza wizowego DS-160 należy zapoznać się z informacjami zawartymi w sekcji Jak ubiegać się o wizę, ponieważ nowy wniosek wizowy znacznie różni się od dotychczasowych formularzy.

Po wypełnieniu i wysłaniu formularza DS-160 należy wydrukować stronę potwierdzająca złożenia podania. Strona ta zawiera dane osobowe, kod kreskowy oraz numer identyfikacyjny podania. Numer ten będzie potrzebny podczas umawiania spotkania. Wydruk potwierdzający złożenie podania należy koniecznie przynieść na rozmowę z konsulem.

Formularz wizowy został przetłumaczony na język polski. Tłumaczenie uzyskuje się umieszczając kursor nad  angielskim tekstem.

Wniosek nie może być zapisany w sieci. W trakcie wypełniania należy  regularnie zapisywać go na swoim komputerze, na wypadek gdyby była konieczność wykorzystania go w późniejszym terminie.

Należy dokładnie sprawdzić, czy wszystkie informacje są poprawne i  kompletne przed wysłaniem wniosku. Po jego wysłaniu nie ma możliwości dokonania żadnych zmian. Podanie fałszywych informacji może skutkować zakazem wjazdu do Stanów Zjednoczonych na zawsze. Z tego powodu proszę upewnić się, że wszelkie informacje podane na formularzu wizowym są prawdziwe i rzetelne oraz zostały przekazane zgodnie z Pana/i najlepszą wiedzą.

Osoby starające się o wizy dla przedsiębiorców lub inwestorów typu E muszą wypełnić wniosek DS-156E.

Powrót

Ważny paszport  

Paszport powinien być ważny 6 miesięcy ponad planowany pobyt w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli ważność paszportu jest krótsza niż 6 miesięcy, wiza może być wydana, jednak zezwolenie na pobyt w USA zostanie ograniczone do daty ważności paszportu.

Jeżeli paszport stracił ważność wcześniej niż posiadana w nim wiza, mogą Państwo nadal podróżować do Stanów Zjednoczonych na jej podstawie, o ile nie została ona zniszczona lub anulowana. W takim przypadku należy podróżować z dwoma paszportami - starym z ważną wizą oraz nowym.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Polską i USA paszporty tych krajów będą honorowane obustronnie jeszcze przez sześć miesięcy od daty upływu ich ważności.

Uwaga: Zgodnie z polskim prawem, polskie paszporty tracą ważność po upływie 60 dni od prawnej zmiany nazwiska z powodu, na przykład małżeństwa, rozwodu lub innych osobistych okoliczności. Ambasada amerykańska nie może umieścić wizy w nieważnym paszporcie. Obowiązkiem osoby ubiegającej się o wizę jest przedłożenie ważnego paszportu podczas rozmowy z konsulem.

W razie utraty paszportu z ważną wiza amerykańską należy postępować zgodnie z instrukcja znajdującą się w sekcji często zadawane pytania.

Powrót

 Dowód wniesienia opłaty

Informacje o aktualnej kwocie i szczegóły dotyczące płatności znajdują się na stronie Dokonanie opłaty wizowej.

Powrót

Ważna wiza amerykańska

Osoby posiadające jakiekolwiek ważne wizy amerykańskie ( w tym ważne wizy w starym paszporcie) powinny przynieść je na rozmowę z konsulem.

W celu ochrony tożsamości utratę paszportu z ważną wizą amerykańską należy niezwłocznie zgłosić do konsulatu amerykańskiego drogą mailową (kliknij ikonkę)Wyślij e-mail do Sekcji Konsularnej.  Należy podać nazwisko, imię, datę urodzenia, numer utraconego paszportu, datę wydania wizy oraz swój numer telefonu.

Powrót

Inne dokumenty

Wniosek wizowy oraz rozmowa z konsulem zostały tak pomyślane, by za ich pośrednictwem uzyskać wszelkie niezbędne informacje o osobie ubiegającej się o wizę. Możliwe jest przedstawienie dodatkowych dokumentów uzupełniających wniosek. Jednakże konsul może uznać zapoznanie się z nimi za zbyteczne, jeśli w jego przekonaniu nie wniosą one istotnych informacji dla rozpatrzenia sprawy.

Informacje dotyczące dodatkowych dokumentów wymaganych przy staraniu się o wizę w zależności od jej rodzaju można znaleźć na stronie: Kategorie Wiz Nieimigracyjnych.

Powrót 

Dokumenty sądowe i policyjne

Osoby, które były aresztowane lub skazane za jakiekolwiek wykroczenie lub przestępstwo, podczas rozmowy z konsulem muszą przedstawić aktualne „zaświadczenie o niekaralności” oraz przetłumaczony na język angielski wyrok sądu lub decyzję prokuratury. Jeżeli osoba była aresztowana w Polsce, powinna ona otrzymać „zaświadczenie o niekaralności” z Krajowego Rejestru Karnego przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie (patrz mapa). Jeżeli osoba była aresztowana poza Polską, „zaświadczenie o niekaralności” oraz wyrok sądu lub decyzję prokuratury muszą być wydane przez uprawnione organy kraju na terytorium którego nastąpiło aresztowanie lub skazanie.

Powrót

Adobe Reader

  • Pobierz za darmo.
    Pobierz za darmo

    Wszystkie dokumenty do pobrania na tej stronie są w formacie PDF. Do oglądania dokumentów PDF potrzebny jest program Adobe Reader. Można pobrać go za darmo klikając na powyższy link.