Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Składanie wniosku o wizę dla dziecka
 

Dzieci poniżej 14-tego roku życia nie muszą zazwyczaj zgłaszać się osobiście na rozmowę z konsulem w sprawie wizy.

Jeżeli jedno z rodziców posiada ważną amerykańską wizę nieimigracyjną, rodzina wraz z dzieckiem przebywa aktualnie w Polsce, a dziecko ubiega się o taką samą kategorię wizową jaką posiada rodzic, wymagane dokumenty dla dziecka prosimy przesłać korzystając z usług kurierskich TNT. Prosimy o załączenie kopii wizy rodzica do dokumentów  dziecka.

W przypadku gdy oboje rodzice posiadają ważne wizy, zalecamy dołączenie kopii wiz obojga rodziców do podania dziecka. W podaniu wizowym dziecka rodzice powinni jasno zaznaczyć, czy dziecko podróżuje z jednym, czy z dwojgiem rodziców.

Jeżeli nazwiska rodzica i dziecka są różne, należy dostarczyć odpis zupełny aktu urodzenia lub postanowienie sądowe o adopcji.

Jeśli osoba ubiegająca się o wizę uważa, ze w jej przypadku rozmowa z konsulem nie jest konieczna, musi zarejestrować się on-line w celu dostarczenia wymaganych dokumentów.

Wymagane postępowanie:

  • Krok 1

Należy wnieść opłatę za rozpatrzenie podania o wizę.

  • Krok 2

Należy wypełnić elektroniczny wniosek o wizę nieimigracyjną (DS-160).

  • Krok 3

Należy umówić się na spotkanie korzystając z tej strony internetowej.  Aby zakwalifikować się do zwolnienia z rozmowy z konsulem, trzeba odpowiedzieć na kwalifikujące pytania on-line lub zadzwonić pod numer infolinii.  Osoby zakwalifikowane otrzymają dokładne instrukcje dotyczące sposobu dostarczenia dokumentów.

Aby umówić się na spotkanie, należy podać trzy informacje:

  • Numer paszportu
  • Numer potwierdzenia wniesienia opłaty za rozpatrzenie podania o wizę (informacje na temat form płatności)
  • Dziesięciocyfrowy (10) numer kodu kreskowego ze strony potwierdzającej złożenie formularza DS-160

Dokumenty należy przesłać korzystając z usług kurierskich TNT

Proces wizowy może trwać do 10 dni roboczych.  Zastrzegamy sobie prawo do wezwania na indywidualną rozmowę z konsulem każdej osoby starającej się o wizę.

Ubieganie się o wizę nieimigracyjną

 

Dzieci podróżujące do USA

Ze względu na rosnącą  liczbę uprowadzeń i wykorzystywania dzieci,  U.S. Customs and Border Protection (Urząd Celny i Straż Graniczna Stanów Zjednoczonych Ameryki) zaleca, aby w przypadku, gdy dziecko podróżuje tylko z jednym rodzicem lub z opiekunem, osoba towarzysząca dziecku posiadała pisemną zgodę drugiego rodzica (lub obojga rodziców) na jego wyjazd poza granice kraju. Urząd  Celny i Straż Graniczna Stanów Zjednoczonych zaleca, aby pismo było napisane w języku angielskim, potwierdzone notarialnie i zawierało stwierdzenie; „Potwierdzam, że moja żona/ mój mąż/inna osoba podróżuje poza granice kraju z moim synem/córką i wyrażam na to zgodę” (“I acknowledge that my husband/wife/other person is traveling with my son/daughter out of the country and has my permission to do so”).

Rodzice dziecka mogą również rozważyć udzielenie pełnomocnictwa tymczasowemu opiekunowi na wypadek nieprzewidzianych okoliczności medycznych, jakie mogą się zdarzyć na terytorium Stanów Zjednoczonych.  W przypadku, gdy opiekę prawną nad dzieckiem sprawuje tylko jeden rodzic dokumenty, które to potwierdzają, takie jak postanowienie sądu dotyczące władzy rodzicielskiej, akt urodzenia dziecka wskazujący tylko jednego rodzica, akt zgonu itp. będą przydatne w podróży.