Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Wizy turystyczne
 

Wiza turystyczna jest wizą nieimigracyjną. Dla osób udających się na pobyt tymczasowy do Stanów Zjednoczonych w celach służbowych właściwa jest wiza B-1, dla podróżujących w celach turystycznych lub na leczenie - wiza B-2. O wizy tego typu należy się ubiegać, jeśli podróż ma na celu: rozmowy ze wspólnikami w interesach, udział w spotkaniu biznesowym, lub konferencji naukowej, uregulowanie spraw majątkowych czy też negocjacje kontraktów. O wizy tego rodzaju powinny ubiegać się również osoby podróżujące do USA w celach rekreacyjnych, w tym: turystycznie, dla rozrywki, w odwiedziny do przyjaciół lub krewnych, wypoczynkowo, a także na leczenie.

Osoby ubiegające sie o wizy turystyczne powinny udowodnić, że kwalifikują się do ich uzyskania w świetle zapisów Aktu o Imigracji i Obywatelstwie. Przepisy imigracyjne przewidują, iż każda osoba ubiegająca się o wizę na pobyt czasowy jest potencjalnym imigrantem dopóki nie wykaże, iż:

  • udaje się do USA w celach służbowych, turystycznych lub podjęcia leczenia;

  • planuje pobyt tymczasowy;

  • posiada środki finansowe na pokrycie wydatków w USA;

  • mieszka na stałe poza Stanami Zjednoczonymi oraz łączą ją z krajem zamieszkania trwałe więzi. Nie istnieją precyzyjne kryteria oznaczające pojęcie "trwałe więzi". Odnoszą się one do powiązań rodzinnych, społecznych, ekonomicznych i in.