Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Wizy Nieimigracyjne
 

Witamy na stronie internetowej Sekcji Wiz Nieimigracyjnych    

Systemy wizowe -  Aktualna sytuacja

W systemie wizowym amerykańskiego Departamentu Stanu występują trudności techniczne o globalnym zasięgu, które maja wpływ na operacje wizowe. Problem ten nie ogranicza się do poszczególnych krajów lub kategorii wizowych.  Mamy świadomość wynikających stąd niedogodności i przepraszamy za nie wszystkich podróżnych. Robimy wszystko, aby zwrócić Państwa paszporty z wizami jak najszybciej po zakończeniu procesu wizowego. Przykro nam, ale w tej chwili nie możemy określić jak długo będą występować opóźnienia.
Osoby, które chcą sprawdzić, czy ich paszport jest już przekazany firmie kurierskiej TNT mogą to uczynić dzwoniąc do Centrum Informacji Wizowej pod numer 22 307 1361 lub odwiedzając stronę internetową ustraveldocs.com/pl/pl-niv-passporttrack.asp
Osoby, które były na rozmowie w Ambasadzie lub Konsulacie po 17 lipca i chcą odebrać paszport bez wizy, mogą kontaktować się
w Ambasadzie Amerykańskiej w Warszawie:
dzwoniąc pod numer 22 504 2511 od 13: 30 do 16:00
wysyłając maila na adres nivdocswrw@state.gov, lub
zgłaszając się  do Okienka Informacyjnego od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-11:00. 
w Konsulacie Generalnym w Krakowie:
wysyłając maila na adres krakowniv@state.gov
Prosimy podać swoje imię, nazwisko i datę urodzenia.
 
Osoby, które w trybie pilnym musza wyjechać do USA, mogą wysłać maila na adres publicwaw@state.gov (sprawy warszawskie) lub krakowniv@state.gov (sprawy krakowskie), podając swoje imię, nazwisko, numer paszportu oraz powód pilnego wyjazdu.  Prosimy zrozumieć, że jako bardzo pilne będą rozpatrywane jedynie nagłe przypadki wymagające szczególnego traktowania ze względu na ich humanitarny charakter.
Doceniamy Państwa cierpliwość w czasie trwania prac nad rozwiązaniem tego problemu i przepraszamy za niedogodności. 

Poczyniliśmy znaczne postępy i na całym świecie większość oczekujących na wydanie wiz nieimigracyjnych  została wydana. Pracujemy nad przywróceniem pełnej zdolności operacyjnej naszych systemów wizowych. 

Priorytetem są nadal wizy imigracyjne, sprawy adopcyjne i bardzo pilne wizy nieimigracyjne.  W odniesieniu do tych spraw, ale także wszystkich innych, opóźnienia w drukowaniu wiz występują bardzo rzadko.

Prosimy sprawdzić dodatkowe informacje w Ambasadzie lub Konsulacie, w miejscu starania się o wizę.

Co to jest wiza nieimigracyjna?

Wiza amerykańska jest dokumentem wydanym przez Ambasadę lub Konsulat Stanów Zjednoczonych i naklejonym na jedną ze stron Państwa paszportu, który uprawnia do starania się o wjazd na terytorium USA. Wiza nie gwarantuje wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Oznacza jedynie, że Państwa podanie wizowe zostało rozpatrzone przez konsula amerykańskiego, który stwierdził, iż mogą Państwo podróżować do punktu granicznego na lotnisku, w porcie morskim bądź na granicy lądowej i ubiegać się o zezwolenie na wjazd w określonym celu. Jedynie amerykański urzędnik imigracyjny Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego (DHS) jest uprawniony do wydania zezwolenia na wjazd do Stanów Zjednoczonych i decyzji jak długo może trwać dany pobyt.

Wizy nieimigracyjne przeznaczone są dla osób zamieszkałych na stałe poza terytorium Stanów Zjednoczonych, które zamierzają wjechać do USA w celach turystycznych, służbowych, medycznych, pracowniczych bądź edukacyjnych. Kategorie wiz zależą od celu podróży. 

Na czym polega różnica między ważnością wizy a długością pobytu?

Data upływu ważności wizy oraz dozwolony czas pobytu na terytorium Stanów Zjednoczonych to dwa różne terminy.

Ważność wizy to okres od daty wydania wizy do daty upływu jej ważności, które widnieją na wizie. W tym czasie wiza może być wykorzystana na podróż do punktu granicznego, aby ubiegać się o wjazd do Stanów Zjednoczonych. Na wizie określona jest ilość wjazdów, od jednego do wielokrotnego, w tym samym celu podróży.

Data upływu ważności wizy nie powinna być mylona z długością zezwolenia na pobyt w USA, którą określa urzędnik imigracyjny w punkcie granicznym na formularzu I-94 rejestrującym wjazd i wyjazd.

Obywatele Białorusi niemieszkający w Polsce mogą ubiegać się o wizy nieimigracyjne w Warszawie zgodnie z obowiązującą procedurą.

Jak ubiegać się o wizę?

Prosimy zapoznać się z informacją Jak ubiegać się o wizę.

Nie należy podejmować żadnych nieodwracalnych decyzji związanych z podróżą lub kupować biletu aż do chwili otrzymania paszportu z wizą. Nie możemy zagwarantować, że wiza zostanie wydana.