Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Opłaty
 

 Wszystkie opłaty, z wyjątkiem opłaty za rozpatrzenie wniosku o wizę nieimigracyjną i narzeczeńską, należy wnosić wyłącznie w kasie Sekcji Konsularnej. Wszystkie opłaty należy uiszczać w dolarach lub złotych w przeliczeniu po kursie dnia Ambasady. W kasie przyjmowane są wpłaty gotówkowe lub karty kredytowe (Visa, MasterCard, American Express, Novus/Discover, Diners). Nie przyjmujemy czeków. Opłaty nie podlegają zwrotowi. Uwaga: Obywatele krajów nie należących do Unii Europejskiej mogą wnosić opłaty wyłącznie gotówką. 

 

Aktualny kurs Ambasady można znaleźć tutaj

Wizy Nieimigracyjne (NIV) 

Kwota w dolarach amerykańskich       
USD 160 Wizy nieimigracyjne (oprócz wiz kategorii E i wydawanych w oparciu o petycję). Szczegóły
USD 190 Kategorie wizowe H, L, O, P, Q i R. Szczegóły
USD 270
Wiza kategorii E. Szczegóły
Wiza kategorii E. Szczegóły
USD 500   Dodatkowa opłata dla osób ubiegających się o wizę L na podstawie petycji typu “blanket” za procedury zapobiegające fałszerstwom i wykrywające je (tylko dla głównego beneficjenta). Płatne wyłącznie w kasie konsulatu.
USD 2250 Dodatkowa opłata (Border Security Act Fee) dla osób ubiegających sie o wizę L na podstawie petycji typu „blanket”, jeżeli na petycji jest zaznaczony wymóg takiej opłaty (tylko dla głównego beneficjenta). Płatne wyłącznie w kasie konsulatu.

 

 

 

Wizy Imigracyjne (IV) 

Od 13 kwietnia 2012 r. obowiązują zróżnicowane opłaty za rozpatrzenie podania o wizę imigracyjną w zależności od rodzaju wizy. 

Informacja na temat opłat w języku rosyjskim

Opłata w  dolarach  $ 230


Opłata za rozpatrzenie wniosku o wizę imigracyjną (od osoby), w ramach petycji I-130, I-600 lub I-800.

  $ 330

 


Opłata za rozpatrzenie wniosku o wizę imigracyjną dla osób wylosowanych w Programie Loterii Wizowej DV (od osoby).  

  $ 405


Opłata za rozpatrzenie wniosku o wizę imigracyjną (od osoby), w ramach petycji I-140 od pracodawcy.  

  $ 220

 


Opłata za rozpatrzenie wniosku o wizę imigracyjną (od osoby), w ramach kategorii specjalnej SB1 (Powracający Rezydent) oraz petycji I-360. 

  $ 275


Opłata za złożenie Wniosku o Ustalenie Statusu Stałego Rezydenta (SB1), formularz DS-117.  

  $ 0


Złożenie wniosku o wydanie dokumentu zezwalającego na wjazd do USA dla stałych rezydentów (dawniej tzw. list przewozowy), formularz I-90. Opłata zniesiona od 13/04/12.

  $ 585

 


Opłata za złożenie podania I-601 o tzw. „waiver” (podanie o uchylenie zakazu wjazdu do Stanów Zjednoczonych).  

  $ 240

 

 

 

Opłata za wizę K (narzeczeńska/współmałżonek – od osoby), infomacje o płatnościach na stronie http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/pl-niv-paymentinfo.asp. 

  $ 630

 


Opłata za złożenie odwołania od decyzji Urzędu Imigracyjnego (odmowa "waivera"), formularz I-290B.