Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Listy Przewozowe
 

Jak ubiegać się o dokument wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych (dawniej list przewozowy)?

W celu złożenia wniosku o dokument wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych dla stałych rezydentów USA (dawniej tzw. list przewozowy) należy skontaktować się z Ambasadą USA w Warszawie telefonicznie pod numerem +48 22 504 2465 w godzinach pracy Konsulatu. Wnioski muszą być złożone osobiście. Spotkania w celu złożenia podania wyznaczane są w Sekcji Wiz Imigracyjnych Ambasady USA w Warszawie w godzinach 13.30 - 15.00, każdego dnia od poniedziałku do piątku z wyjątkiem polskich i amerykańskich świąt państwowych.

Dokumenty przewozowe wydawane są również przez Konsulat Generalny w Krakowie.

Do Ambasady należy przynieść:

 •  ważny paszport;
 • wypełniony formularz I-90
 •  jedną fotografię wizową;
 •  dowody na to, że posiada Pan/i status stałego rezydenta i, że Pana/i pobyt poza USA trwał mniej niż rok;
 •  zaświadczenie z policji potwierdzające zgłoszenie zagubienia lub kradzieży zielonej karty (jeśli dotyczy).

Jaka jest opłata za dokument wjazdu? 

Wydanie dokumentu wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych dla stałych rezydentów (dawniej tzw. listu przewozowego) jest bezpłatne.

Kiedy można wrócić do Stanów Zjednoczonych na podstawie dokumentu wjazdu? 

Procedura rozpatrywania wniosku o dokument wjazdu może trwać dłużej niż 24 godziny, w związku z czym odebranie paszportu wraz z dokumentem wjazdu będzie możliwe dopiero następnego dnia o godzinie 15:00 w okienku informacyjnym na ul. Pięknej 12. Ambasada zastrzega sobie możliwość kontaktu z klientem telefonicznie w celu wyjaśnienia zagadnień ważnych w Państwa sprawie.

Maksymalny okres ważności dokumentu wjazdu wynosi 30 dni od momentu jego wydania, a wjazd na teren USA musi nastąpić w ramach ważności tego dokumentu. 

Posiadam status stałego rezydenta i właśnie urodziło mi się dziecko w Polsce. 

Dziecko może wjechać do Stanów Zjednoczonych bez wizy imigracyjnej pod warunkiem, że:

 •  urodziło się w trakcie tymczasowego pobytu matki, stałej rezydentki, poza granicami USA
 •  wjedzie do Stanów Zjednoczonych w ciągu dwóch lat od chwili urodzenia, oraz
 •  rodzic towarzyszący dziecku przekroczy granicę USA po raz pierwszy od chwili narodzin dziecka.


Przed rozpoczęciem podróży do Stanów Zjednoczonych prosimy upewnić się, że posiadają Państwo wszystkie wymagane dokumenty dla siebie i dziecka, które pozwolą Państwu wejść na pokład samolotu i później wjechać legalnie na teren Stanów Zjednoczonych na pobyt stały.

Powinni Państwo zabrać ze sobą:

 •  ważne paszporty - swój i dziecka;
 • dowody na to, że posiada Pan/i status Stałego Rezydenta i, że Pana/i pobyt poza USA trwał mniej niż rok (lub dwa lata, jeśli posiada Pan/i osobny dokument podróżny wydany przez DHS, tzw. Re-entry Permit);
 • Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka wraz z tłumaczeniem na język angielski wykonanym przez tłumacza przysięgłego. Odpis skrócony aktu urodzenia nie jest przyjmowany. Jeśli Pani/a nazwisko na akcie urodzenia dziecka różni się od tego w Pani/a paszporcie lub na "zielonej karcie", prosimy zabrać ze sobą dokumenty potwierdzające oficjalną zmianę nazwiska, np. akt zawarcia małżeństwa (z tłumaczeniem na język angielski, jeśli dotyczy).

Adobe Reader

 • Darmowa wersja programu Adobe Acrobat Reader
  Darmowa wersja programu Adobe Acrobat Reader

  Wszystkie dokumenty, które można ściągnąć z tej strony, są zachowane w formacie PDF. Aby otworzyć dokumenty w tym formacie należy posiadać program Adobe Acrobat Reader. Darmową wersję tego programu mogą Państwo uzyskać, klikając na powyższy link.