Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Zaświadczenie o Niekaralności
 

Każda osoba w wieku powyżej 16 lat ubiegająca się o wizę imigracyjną powinna przedstawić zaświadczenie o niekaralności z kraju obecnego zamieszkania, jeśli znajduje się w nim od co najmniej sześciu miesięcy oraz ze wszystkich innych krajów, w których przebywała dłużej niż rok (oprócz Stanów Zjednoczonych).

W przypadku osób ubiegających się o wizę narzeczeńską, oprócz zaświadczenia o niekaralności z kraju aktualnego zamieszkania, należy także przedstawić zaświadczenia ze wszystkich krajów, w których mieszkało się przez 6 miesięcy lub dłużej po ukończeniu 16 roku życia. 

Ponadto dokument ten wymagany jest z każdego państwa, w którym dana osoba była kiedykolwiek aresztowana, niezależnie od długości pobytu w tym państwie. Zaświadczenie o niekaralności/karalności powinno obejmować całkowity okres pobytu osoby zainteresowanej na terenie kraju wydającego dokument, a zaświadczenie z kraju obecnego zamieszkania powinno zostać wydane na krótko przed rozmową w konsulacie. Dokument zachowuje ważność w ciągu 12 miesięcy od chwili wydania.

W niektórych krajach zaświadczenie o niekaralności jest dokumentem nieosiągalnym. Na stronie internetowej Departamentu Stanu możecie Państwo sprawdzić czy takie zaświadczenie o niekaralności jest osiągalne z kraju, w którym mieszkaliście ponad rok i w jaki sposób można je uzyskać. Wszelkie pytania związane ze świadectwem niekaralności prosimy kierować do Sekcji Wiz Imigracyjnych.

Prosimy wypełnić formularz zaświadczenia o niekaralności (PDF - 79.7 kb) z Polski oraz zapoznać się z naszym formularzem informacyjnym (PDF - 97 kb).

Akta Sądowe i Wyroki

Każda osoba w przeszłości karana powinna przedstawić oryginał lub odpis wyroku sądowego, niezależnie od tego, czy była następnie objęta amnestią lub ułaskawiona.

Akta sądowe (wyrok) powinny zawierać dokładny opis okoliczności przestępstwa, a także sposobu egzekwowania kary, z ewentualną karą pieniężną włącznie. Należy je przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język angielski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

Adobe Reader

  • Darmowa wersja programu Adobe Acrobat Reader
    Darmowa wersja programu Adobe Acrobat Reader

    Wszystkie dokumenty, które można ściągnąć z tej strony, są zachowane w formacie PDF. Aby otworzyć dokumenty w tym formacie należy posiadać program Adobe Acrobat Reader. Darmową wersję tego programu mogą Państwo uzyskać, klikając na powyższy link.