Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
O Ambasadzie

Ambasada USA w Polsce

Budynek ambasady

Budynek ambasady

Na czele amerykańskiej misji dyplomatycznej w Polsce stoi szef misji z tytułem ambasadora, oraz zastępca szefa misji.

Obaj dyplomaci odpowiadają za wszystkie komponenty amerykańskiej misji dyplomatycznej w Polsce, włącznie z konsulatem generalnym w Krakowie.

Pracownicy działu politycznego prowadzą analizę wydarzeń politycznych pod kątem ich ewentualnego oddziaływania na interesy USA. Sekcja Polityczna.

Pracownicy działu ekonomicznego prowadzę analizę trendów makroekonomicznych i polityki handlowej oraz wynikających z tego tytułu implikacji dla polityki i programów USA. Sekcja Ekonomiczna.

Pracownicy działu konsularnego zajmują się relacjami konsularnymi między Polską i Stanami Zjednoczonymi oraz świadczą usługi obywatelom amerykańskim. Konsulaty amerykańskie w Warszawie i Krakowie wydają wizy imigracyjne i nieimigracyjne, jak również służą pomocą obywatelom amerykańskim, zarówno w sprawach rutynowych, jak i pilnych. Sekcja Konsularna.

Specjaliści ds. prasy i kultury tworzący dział spraw publicznych zajmują się m.in. kontaktami z miejscowymi środkami przekazu. Sekcja Spraw Publicznych.

Pracownicy działu handlowego pomagają przedstawicielom amerykańskiego biznesu w zakresie: doradztwa nt. polskich przepisów handlowych, prawnych i celnych; wyszukiwania importerów, nabywców, pośredników, dystrybutorów i partnerów dla firm amerykańskich w przedsięwzięciach typu joint venture; organizowania spotkań z przedstawicielami biznesu i rządu. Sekcja Handlowa.

Pracownicy działu administracji odpowiadają za techniczne funkcjonowanie placówki, włącznie z dokonywaniem stosownych zakupów. Sekcja Zarządzania.

Pracownicy działu bezpieczeństwa regionalnego odpowiadają za zapewnienie bezpieczeństwa placówce i jej personelowi.

Pracownicy działu rolnego zajmują się promocją wyrobów amerykańskiego rolnictwa oraz prowadzą analizę w zakresie produkcji rolnej i sytuacji na rynku w kraju akredytacji. Sekcja Rolna.

Pracownicy działu pomocy wojskowej odpowiadają za realizację sprzedaży sprzętu wojskowego i współpracę w zakresie uzbrojenia.

Attaché wojskowi nadzorują kwestie dwustronnej współpracy wojskowej.

Więcej informacji

 • Ambasador - Paul W. Jones
  • Zastępca Szefa Misji - John Law 
  Konsul Generalny - Robert Batchelder
  • Radca ds. Administracyjnych  - Martina Polt
  • Radca ds. Polityczno - Ekonomicznych - Kathleen Morenski
  • Radca ds. Prasy i Kultury - Christopher Midura
   Szef Sekcji Bezpieczeństwa - Timothy Dumas
  • Attaché ds. Wojskowych
  Col John Downey
  Szef Biura Współpracy WojskowejCol Warren Barlow 
  Radca ds. Handlowych - William Czajkowski
  Radca ds. Rolnych - Russell J. Nicely
  Federalne Biuro Śledcze - Monika Wasiewicz
  Attache Krajowy, Agencja ds. Zwalczania Narkotyków - Jeffrey Kallal
  • Attache, Agencja ds. Bezpieczeństwa Transportu - Kevin P. Cahill


  Konsulat Amerykański w Krakowie:
  Konsul Generalny - Walter Braunohler
  Szef Sekcji Konsularnej - Aaron Luster
  • Szef Sekcji Administracyjnej - David Cummings
  Konsul ds. Prasy i Kultury - Pamnella DeVolder