Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Loteria Wizowa DV
 

Nowy Program Loterii Wizowej DV-2017

Rejestracja online do programu DV-2017 rozpoczęła się 1 października 2015, a zakończy się 3 listopada 2015. Formularz Elektronicznego Zgłoszenia Udziału (E-DV Entry Form) należy złożyć online za pośrednictwem strony www.dvlottery.state.gov i zachować stronę z unikalnym numerem potwierdzenia zgłoszenia. Rejestracja zgłoszenia uczestnictwa w programie DV nie wymaga żadnych opłat.

Począwszy od 3 maja 2016, będzie można sprawdzić status swojego zgłoszenia DV-2017 wpisując na stronie http://www.dvlottery.state.gov/w systemie Sprawdzenie Statusu Uczestnika (Entrant Status Check) swój unikalny numer potwierdzenia oraz dane osobowe. Jedynie poprzez stronę Sprawdzenie Statusu Uczestnika można dowiedzieć się, czy zgłoszenie uczestnika DV-2017 zostało wylosowane, uzyskać instrukcje dotyczące dalszego postępowania i poznać termin rozmowy w sprawie wizy imigracyjnej.

Instrukcje do programu loterii wizowej DV-2017 w języku polskim dostępne są na stronie internetowej Departamentu Stanu

Instrukcje DV-2017 w języku rosyjskim dostępne są na stronie internetowej Departamentu Stanu

Program Loterii Wizowej DV-2016

Rejestracja online do programu DV-2016 rozpoczęła się 1 października 2014, a zakończyła się 3 listopada 2014. Formularz Elektronicznego Zgłoszenia Udziału (E-DV Entry Form) należało złożyć online za pośrednictwem strony www.dvlottery.state.gov i zachować stronę z unikalnym numerem potwierdzenia zgłoszenia. Rejestracja zgłoszenia uczestnictwa w programie DV nie wymaga żadnych opłat.

Od 5 maja 2015 można sprawdzić status swojego zgłoszenia DV-2016 wpisując na stronie http://www.dvlottery.state.gov/ w systemie Sprawdzenie Statusu Uczestnika (Entrant Status Check) swój unikalny numer potwierdzenia oraz dane osobowe. Jedynie poprzez stronę Sprawdzenie Statusu Uczestnika można dowiedzieć się, czy zgłoszenie uczestnika DV-2016 zostało wylosowane, uzyskać instrukcje dotyczące dalszego postępowania i poznać termin rozmowy w sprawie wizy imigracyjnej.

Instrukcje do programu loterii wizowej DV-2016 w języku polskim dostępne są na stronie internetowej Departamentu Stanu pod adresem: http://travel.state.gov/content/dam/visas/DV-2016-Instructions-Translations/DV_2016_Instructions_Polish.pdf (PDF - 676,05 kb)

Instrukcje DV-2016 w języku rosyjskim: http://travel.state.gov/content/dam/visas/DV-2016-Instructions-Translations/DV_2016_Instructions_Russian.pdf (PDF - 801,79 kb)

OSTRZEŻENIE!!!

Jeśli otrzymali Państwo e-maila lub telefon z powiadomieniem, że zostaliście wybrani do udziału w programie Loterii Wizowej DV, oraz informacją o konieczności dokonania wpłaty pieniężnej w celu uruchomienia procedury, niestety padli Państwo ofiarą zorganizowanego oszustwa.

Ambasada USA ostrzega obywateli polskich, że takie powiadomienia loteryjne są fałszywe. Prosimy nie podejmować żadnych działań, ani nie wysyłać pieniędzy.
Ostrzeżenie Departamentu Stanu o oszustwach loteryjnych mogą Państwo znaleźć na stronie: http://travel.state.gov/content/visas/english/general/fraud.html

W ramach Programu Loterii Wizowej DV co roku wydawane jest 50 000 wiz na pobyt stały osobom pochodzącym z krajów o niskim wskaźniku imigracji do Stanów Zjednoczonych. Osoby, które mają prawo ubiegać się o wizy loteryjne, wyłaniane są w drodze losowania. Wizy rozdzielane są między sześć regionów geograficznych w oparciu o wskaźnik imigracji z ostatnich pięciu lat, przy czym regionom, z których pochodzi mniej imigrantów przydziela się więcej wiz.

W roku budżetowym 2013 Polska wróciła na listę krajów biorących udział w programie loterii wizowej DV, chociaż z powodu dużej liczby Polaków imigrujących do Stanów Zjednoczonych, w poprzednich sześciu latach była z niej wykluczona przez Departament Bezpieczeństwa Narodowego (DHS). Zgodnie z Ustawą o Imigracji i Obywatelstwie w loterii nie biorą udziału kraje o wysokim wskażniku imigracji, czyli te kraje, z których do USA przybyło ponad 50,000 imigrantów w ciągu pięciu lat poprzedzających daną loterię. Amerykański Urząd ds. Obywatelstwa i Imigracji prowadzi roczne statystyki dotyczące wjazdów imigracyjnych i na podstawie danych z ostatnich pięciu lat ustala listę krajów wykluczonych z loterii. Kalkulacja taka przeprowadzana jest przed każdą kolejną loterią, a więc co roku lista krajów wykluczonych z loterii zmienia się. Dlatego było możliwe, żeby Polska została ponownie zakwalifikowana do udziału w loterii wizowej, ponieważ liczba imigrantów z Polski w okresie pięciu lat poprzedzających loterię DV-2013 była niższa niż 50 000.

Należy pamiętać, że fakt zostania wylosowanym w loterii wizowej DV nie zapewnia automatycznie otrzymania wizy imigracyjnej czy zielonej karty. Wszystkie osoby starające się o wizę imigracyjną muszą spełniać wymogi tak programu DV, jak i  prawa imigracyjnego Stanów Zjednoczonych. 

Adobe Reader

  • Darmowa wersja programu Adobe Acrobat Reader
    Darmowa wersja programu Adobe Acrobat Reader

    Wszystkie dokumenty, które można ściągnąć z tej strony, są zachowane w formacie PDF. Aby otworzyć dokumenty w tym formacie należy posiadać program Adobe Acrobat Reader. Darmową wersję tego programu mogą Państwo uzyskać, klikając na powyższy link.