Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
 • Mylące oświadczenia strony rosyjskiej

  Mylące oświadczenia strony rosyjskiej

  16 kwietnia: W dn. 16 kwietnia (czwartek) w Moskwie wysocy rangą przedstawiciele władz rosyjskich wygłosili szereg mylących i wprowadzających w błąd stwierdzeń na temat NATO. Fakty bowiem przedstawiają się następująco...

 • Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

  Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

  16 kwietnia: Z ciężkim sercem przywołujemy dziś w pamięci sześć milionów Żydów i miliony innych ofiar nazistowskiego okrucieństwa, zamordowanych podczas Holokaustu.

 • Ustawa priorytetach w handlu i odpowiedzialności

  Ustawa priorytetach w handlu i odpowiedzialności

  16 kwietnia: Dobrobyt i bezpieczeństwo naszego narodu są powiązane z resztą świata. Wprowadzenie dziś pod obrady Kongresu ustawy o promocji handlu [Trade Promotion Authority] stanowi znaczący krok w promowaniu obu kluczowych przedsięwzięć...

 • “Działamy wspólnie”

  “Działamy wspólnie”

  15 kwietnia: “Wielką siłą naszego sojuszu z Polską, sojuszu z naszymi partnerami w NATO jest to, że nikt z nas nie pozostaje w takich sprawach osamotniony. Działamy wspólnie”. – Asystent sekretarza stanu Victoria Nuland

 • Wspólne oświadczenie po dorocznym spotkaniu polsko-amerykańskiej Grupy Konsultacyjnej ds. Współpracy Strategicznej (SCCG)
(fot: Karolina Siemion-Bielska/MSZ)

  Podsekretarz stanu Gottemoeller w Polsce

  13 kwietnia: Wiceszef polskiej dyplomacji Leszek Soczewica, oraz Rose Gottemoeller, podsekretarz stanu ds. kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego w Departamencie Stanu USA, przewodniczyli wspólnie corocznemu spotkaniu dwustronnej Grupy Konsultacyjnej ds. Współpracy Strategicznej.

 • Sekretarz stanu John Kerry

  Międzynarodowy Dzień Romów

  7 kwietnia : "W związku z obchodzonym dziś świętem podkreślamy znaczenie społeczności romskiej oraz ich bogatego dziedzictwa kulturowego. Pamiętamy jednak również o wyzwaniach, jakich wielu z nich doświadcza w codziennym życiu. Przez wiele stuleci Romowie doznawali cierpień z rąk tyranów." - sekretarz Kerry

NAJNOWSZE WYDARZENIA

Wiadomości z Ambasady

 • Victoria Nuland o Ukrainie przed senacką komisją
  Victoria Nuland o Ukrainie przed senacką komisją

  10 marca: W amerykańskiej inwestycji w Ukrainę chodzi o dużo więcej niż o obronę prawa pojedynczego kraju europejskiego do własnego wyboru. Chodzi o obronę systemu opartego na zasadach tak w Europie, jak i na całym świecie. Chodzi o to, by powiedzieć „nie” zmianom granic przy użyciu siły, sprzeciwić się próbom zastraszania sąsiadów przez duże kraje i tworzeniu przez nie sfer wpływów. 

 • Rozmowa wiceprezydenta USA z prezydentem RP
  Rozmowa wiceprezydenta USA z prezydentem RP

  9 marca: Wiceprezydent Joe Biden odbył w dniu dzisiejszym rozmowę telefoniczną z prezydentem Bronisławem Komorowskim na temat relacji dwustronnych, konfliktu między Rosją a Ukrainą oraz europejskiego bezpieczeństwa energetycznego.  

 • 50. rocznica marszów Selma-Alabama
  50. rocznica marszów Selma-Alabama

  8 marca: Przykład Selmy dowodzi, że Ameryka nie jest projektem jednej osoby. - prezydent Barack Obama 

 • Wideokonferencja na temat Ukrainy
  Wideokonferencja na temat Ukrainy

  3 marca: Prezydent Obama odbył dziś rozmowę poświęconą Ukrainie ze swoimi odpowiednikami z Francji, Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii oraz z przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem. 

 • Prezydent Obama w związku z zamordowaniem Niemcowa
  Prezydent Obama w związku z zamordowaniem Niemcowa

  27 lutego: Stany Zjednoczone potępiają brutalny mord na Borysie Niemcowie. Wzywamy władze w Rosji do natychmiastowego przeprowadzenia bezstronnego i przejrzystego śledztwa w celu wyjaśnienia okoliczności zbrodni i zapewnienia, że odpowiedzialni za to bezwzględne zabójstwo staną przed obliczem sprawiedliwości. 

 • USA wzywają Rosję do uwolnienia Nadii Sawczenko
  USA wzywają Rosję do uwolnienia Nadii Sawczenko

  27 lutego: „Stany Zjednoczone wyrażają ubolewanie w związku ze złym traktowaniem pani Sawczenko i są głęboko zaniepokojone jej pogarszającym się stanem zdrowia – oświadczyła rzeczniczka Departamentu Stanu Jen Psaki 25 lutego br. 

Czwartkowe Wieczory Filmowe

 • Thread

Dzień Ziemi - 22 kwietnia 2015

 • Thread

Klub Języka Angielskiego

 • ELC

Kwiecień miesiącem jazzu

 • Thread

Wydarzenia na Ukrainie

 • Wydarzenia na Ukrainie

Program Grantów

 • Embassy Grants

Ambasada na Twitterze

Konsularna Aplikacja Mobilna

 • Thread